Forventninger til dig

Afbud
Rettidigt afbud meldes 2 dage før inden kl. 12.00.

Vi har da mulighed for at besætte tiden igen. Sene eller gentagne afbud vil blive betragtet som udeblivelser.

Udeblivelser
For sent meldt afbud og udeblivelser berettiger os til et honorar ifølge overenskomst med sygesikringen.

Betalingsbetingelser
I henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Dansk Tandlægeforening, er vore priser baseret på kontant betaling.

Tandlæge Kolding - vores forventninger