Klinikken

Klinikken blev grundlagt d. 23.3.1955 af Per Wrensted Jensen på adressen Storegade 8, Haderslev.

Efter få år blev der ansat en tandlægeassistent, der efter en årrække valgte at starte egen praksis i Sønderborg. Han blev efterfulgt af en ny assistent, der blev indtil sommeren 1982, hvor hun gik på pension.

Klinikken var med til at yde tandlægehjælp til den i 1950 nystartede kommunale tandpleje i startfasen, idet man udlånte tandlæger til denne.

Kim Wrensted Jensen kom ind i klinikken sommeren 1981, samtidig med at han var militærtandlæge i Fredericia. Efter endt militærtjeneste blev han i sommeren 1982 fuldtidsbeskæftiget i klinikken, og 1.4. 1983 indgik han i kompagniskab med sin far. Dette samarbejde varede frem til Per Wrensted Jensen solgte sin klinikandel til Torben Schmidt 1.11.1990, der samtidig indgik klinikfællesskab med Kim Wrensted Jensen.

Klinikkens adresse var indtil marts 1980 Storegade 8, hvorefter klinikken flyttede til større mere moderne lokaler i Storegade 30, hvor den stadig befinder sig.

tandlæge kolding klinikken

Torben Schmidt ansatte efter få år som en af de første tandlæger i Haderslev en tandplejer. Siden har der konstant været tandplejere tilknyttet klinikken og for nuværende to.

1.9. 2007 blev Sara Volquatz ansat som tandlæge og efter få år 1.8. 2011 købte hun Torben Schmidts andel.
Torben Schmidt fortsatte på klinikken som assistent frem til 1.3.2015, hvor han af personlige årsager stoppede med at arbejde. Samtidig hermed blev der ansat en tandplejer mere, så der nu var tre.

I 2002 blev Kirsten Wrensted Jensen efter en længere årrække som tandplejer i den kommunale tandpleje ansat som tandplejer på Haderslev tandklinik, hvor hun var indtil 2019. I forbindelse med Kirstens udtræden af klinikken, blev der ansat en ny tandlægeassistent, Cecilie, der fortsat er ansat. 1.9. 2021 blev der yderligere ansat en tandlægeassistent, Ditte.

Pr. 31.12.2020 solgte Kim Wrensted Jensen sin andel til Sara Volquartz, der nu er eneejer af klinikken. Kim fortsatte på deltid som barselsvikar frem til sommeren 2022, hvorefter han vil være konsulent for en periode.

Klinikkens personale består for nuværende af 3 tandlæger, 2 tandplejere, 4 klinikassistenter, 2 klinikassistentelever. 3 af personalet har over 20 års ansættelse bag sig (1 tandplejer, 2 klinikassistenter).