Paradentose (Parodontose)

Haderslev Tandklinik tilbyder effektive paradentosebehandlinger, hvor vi sætter ind på flere fronter, for at forebygge og behandle paradentosen. Hvis du står med behovet for en behandling, så kan du ringe til os og bestille en tid, hvor vi vil lave en forundersøgelse og tale mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Paradentose skyldes bakteriebelægninger på tænderne. Det starter med tandkødsbetændelse, som så breder sig til knoglen, tænderne sidder fast i. Paradentose giver sjældent symptomer før problemet er alvorligt. De første symptomer er blødning fra tandkødet, og i mere alvorlige tilfælde bliver tænderne løse eller flytter sig.

Grundig mundhygiejne er vigtig, men det er også vigtigt med jævne mellemrum at få kontrolleret tandkødslommerne og at få fjernet bakteriebelægninger og tandsten hos tandlægen. Her er et regelmæssigt tandeftersyn vigtigt, hvor der løbende følges op på tændernes og tandkødets sundhed, så udviklingen til parodontose kan stoppes og forebygges, før det udvikler sig til et større problem.

Der findes forskellige former for paradentosebehandling, afhængig af hvor alvorligt problemet er. Hvis du diagnosticeres med parodontose, vil du blive grundigt instrueret i god mundhygiejne, og du får lavet ”dybderensning” af tandkødslommerne, for at forebygge yderligere komplikationer. Det kan dog også være nødvendigt at supplere med medicin eller parodontose-operation. Det vigtigste ved paradentoseproblemer er et tæt samarbejde mellem dig og behandleren, hvor der bliver lavet en plan for behandlingen.

Hvad er paradentose?

Paradentose (parodontose) er en bakteriesygdom forskyldt af tandkødsbetændelse, der ikke er blevet behandlet i tide. Når tandkødsbetændelse udvikler sig til paradentose, betyder det, at betændelsen har spredt sig til det dybereliggende væv, hvilket medfører opløsning af rodhindefibrene og tab af knoglemasse.

Når vævet opløses, vil det medføre dybere tandkødslommer, som tandsten efterfølgende kan udvikle sig i. Dette forværrer problemet, og medfører yderligere tab af tandens rodhinde. Paradentosebehandlingen kan kurere og stoppe udviklingen af betændelsestilstanden, men det tabte fæste, kan desværre ikke gendannes. Derfor er det vigtigt at behandle samt forebygge paradentose, så det ikke får lov til at udvikle sig. Hvis paradentose ikke behandles i tide, kan det resultere i løse eller tab af tænder.

Paradentose behandling hos tandlæge i Haderselv

Hvem får paradentose?

Paradentose lyder voldsomt, men det er blandt de hyppigste forekommende sygdomme hos mennesker. Dette skyldes, at paradentose opstår som et resultat af tandkødsbetændelse, hvilket konstateres i ca. 90% af alle 20-årige. Det er derfor ikke underligt, at paradentose er en almindelig sygdom, der opstår hos mange.

Tandkødsbetændelse opstår, når der samles bakterier langs tandkødskanten, som et resultat af utilstrækkelig mundhygiejne. Det er denne belægning, du kender som plak. Når plak ikke fjernes, omdannes det til tandsten, hvilket er en perfekt grobund for yderligere bakterieopbygning. Derfor er det vigtigt at få fjernet tandsten, hvilket skal gøres hos tandlægen. Ligeledes skal plak naturligvis løbende fjernes vha. grundig tandbørstning.

Tandbetændelse udvikler sig ofte til paradentose i 30-40-års alderen, og efter 40-års alderen er paradentose en typisk årsag til tandtab. Som udgangspunkt er paradentose endnu mere aggressiv og alvorlig, når den opstår tidligt i patientens liv. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på tandkødsbetændelse og dets udvikling, da det hurtigt kan udvikle sig til paradentose.

Hvordan behandles paradentose?

Da paradentose er en betændelsestilstand, skal paradentosebehandlingen for det første tage udgangspunkt i ændringer og hjælp til dine vaner omkring din tandhygiejne. Derudover skal den eksisterende paradentose naturligvis behandles, hvilket kan gøres ved dybdegående tandrodsrensning af tandkødslommerne, løbende opfølgning og i nogle tilfælde et operationsforløb.

Få effektiv behandling af parodontose

For at få fjernet eksisterende tandsten og bakterier, skal der udføres dybdegående tandrodsrensning. Hvis du er øm i tandkødet grundet inflammation, kan vi bedøve området, så du ikke får smerter under behandlingen.

Hvis det er nødvendigt med en operation, så forgår det med henblik på at opnå tre mål:

  • At gøre tandkødslommerne mindre, så der ikke kan opbygge sig så mange tandsten og bakterier i området
  • At få renset grundigt igennem samt at få et overblik over situationens omfang
  • At behandle knoglen og forsøge at genetablere fæstet, hvis det er en mulighed

Efter indgrebet oplever patienten sjældent eftersmerter eller større ubehag. Paradentose er en sygdom, der ikke blot forsvinder efter et kort behandlingsforløb. Desværre vil paradentose være konstant hos patienten, og derfor er sund mundhygiejne efter forløbet essentielt for et bevare det sunde tandsæt.

Tandlægen vil hjælpe dig med diverse hjælpemidler og korrekt tandbørstning, så du har de bedste forudsætninger, for at holde dine tænder og tandkød sundt. Derudover kan løbende kontrol og tandrensning forebygge opbygningen af tandsten og bakterier, så dine tænder ikke taber mere fæste. Hvis patienten ikke bibeholder en god hygiejne, vil paradentosebehandlingen dog kun have en midlertidig effekt, der fører til sænkning af hastigheden hvorved paradentosen udvikler sig.

Hvis paradentose ikke behandles eller forebygges, vil det i sidste ende medføre tab af tænder, hvorefter det vil være nødvendigt med tandimplantater. Du kan læse mere om vores behandling med tandimplantater her.

Paradentose og tandlægeskræk?

Hvis du har tandlægeskræk eller frygter behandlingen, så kan vi berolige dig med, at vi slår os på at tilbyde behandlinger, der tager højde for tandlægeskræk, så du får den bedste oplevelse mulig under omstændighederne. Vi har f.eks. vores egen narkoselæge, som kan tilbyde sedering under behandlingen. Sedering er en mildere form af narkose, hvor du fortsat vil være ved bevidsthed. Det er en god mulighed for dig, der er bange for behandlingen.

Det er ikke sikkert, du får behov for bedøvelse under forløbet, men muligheden er din sikkerhed for, at du nok skal få en god oplevelse hos Haderslev Tandklinik. Kontakt os for at høre mere om sedering eller paradentosebehandling.

Er du interesseret i at læse mere om vores andre behandlinger?